สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
18.206.12.79
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 49
18.206.xx.xx
192.99.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 49
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 79 ครั้ง     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 370 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 884 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 958 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 944 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... อ่าน 38 ครั้ง38004 ธ.ค. 2562
 ประชุมสภาเทศบาล 1 รูป อ่าน 50 ครั้ง50003 ธ.ค. 2562
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งเรือ ลอยกระทง 25... อ่าน 78 ครั้ง78024 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2 รูป อ่าน 81 ครั้ง81024 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 79 ครั้ง79015 ต.ค. 2562
 ประชุมเตรียมจัดงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเ... อ่าน 91 ครั้ง91001 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน... อ่าน 97 ครั้ง97001 ต.ค. 2562
 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 อ่าน 108 ครั้ง108023 ก.ย. 2562
 ตรตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... 3 รูป อ่าน 186 ครั้ง186027 มิ.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าส าหรับการตรวจประเมิน LPA  1 รูป อ่าน 196 ครั้ง196021 มิ.ย. 2562
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บั้งไฟ ประจำปี 2562 1 รูป อ่าน 187 ครั้ง187007 มิ.ย. 2562
 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 5 รูป อ่าน 158 ครั้ง158007 มิ.ย. 2562
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 รูป อ่าน 188 ครั้ง188007 พ.ค. 2562
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 3 รูป อ่าน 198 ครั้ง198022 เม.ย. 2562
 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบ 8 ปี ประจำปี 2562 2 รูป อ่าน 222 ครั้ง222018 เม.ย. 2562
 อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 2 2 รูป อ่าน 201 ครั้ง201018 เม.ย. 2562
 พิธียกเสาเอก เสาโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 209 ครั้ง209018 เม.ย. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 273 ครั้ง273027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 302 ครั้ง302002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 396 ครั้ง396026 เม.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 จัดงานวันเด้กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3 รูป10013 ม.ค. 2563
 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่นายกเทศนตรีตำบลบึงโขงหลง 1 รูป12013 ม.ค. 2563
 จัดตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศ... 1 รูป9013 ม.ค. 2563
 ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อ่าน 42 ครั้ง42009 ธ.ค. 2562
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่าน 36 ครั้ง36009 ธ.ค. 2562
 "วันเก็บเกี่ยว กินข้าวใหม่ ชมภู ดูบึง" 1 รูป อ่าน 53 ครั้ง53003 ธ.ค. 2562
 ซ่อมแซมถนนภายในเขตชุมชน 1 รูป อ่าน 52 ครั้ง52003 ธ.ค. 2562
 กิจกรรม 5 ส. 3 รูป อ่าน 52 ครั้ง52003 ธ.ค. 2562
 กิจกรรม 5 ส. 2 รูป อ่าน 47 ครั้ง47003 ธ.ค. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2562 1 รูป อ่าน 38 ครั้ง38003 ธ.ค. 2562
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4341 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1225 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 1173 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 1166 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 1131 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 1026 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 958 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 944 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 892 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปน... 2 รูป อ่าน 884 ครั้ง25 เม.ย. 2559