สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.227.2.109
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 42
3.227.x.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 42
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 321 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 824 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 903 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 889 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล5015 ต.ค. 2562
 ประชุมเตรียมจัดงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเ...11001 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...12001 ต.ค. 2562
 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256218023 ก.ย. 2562
 ตรตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... 3 รูป อ่าน 105 ครั้ง105027 มิ.ย. 2562
 ประชุมติดตามความคืบหน้าส าหรับการตรวจประเมิน LPA  1 รูป อ่าน 113 ครั้ง113021 มิ.ย. 2562
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร... 3 รูป อ่าน 102 ครั้ง102007 มิ.ย. 2562
 ส่งมอบระบบประปาบ้านทรายทอง 2 รูป อ่าน 108 ครั้ง108015 พ.ค. 2562
 ประชุมหารือการปฏิบัติราชการ 1 รูป อ่าน 140 ครั้ง140018 เม.ย. 2562
 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 2 รูป อ่าน 124 ครั้ง124018 เม.ย. 2562
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บั้งไฟ ประจำปี 2562 1 รูป อ่าน 94 ครั้ง94007 มิ.ย. 2562
 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 5 รูป อ่าน 89 ครั้ง89007 มิ.ย. 2562
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 รูป อ่าน 109 ครั้ง109007 พ.ค. 2562
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 3 รูป อ่าน 120 ครั้ง120022 เม.ย. 2562
 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบ 8 ปี ประจำปี 2562 2 รูป อ่าน 130 ครั้ง130018 เม.ย. 2562
 อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 2 2 รูป อ่าน 126 ครั้ง126018 เม.ย. 2562
 พิธียกเสาเอก เสาโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 133 ครั้ง133018 เม.ย. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 208 ครั้ง208027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 243 ครั้ง243002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 327 ครั้ง327026 เม.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก 4 รูป6015 ต.ค. 2562
 ทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ...17001 ต.ค. 2562
 กิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 11001 ต.ค. 2562
 กิจกรรม 5 ส.15023 ก.ย. 2562
 กิจกรรม 5 ส.14023 ก.ย. 2562
 ีการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ... 1 รูป อ่าน 100 ครั้ง100003 ก.ค. 2562
 กิจกรรม 5 ส. 2 รูป อ่าน 90 ครั้ง90003 ก.ค. 2562
 มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียน  1 รูป อ่าน 131 ครั้ง131021 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  1 รูป อ่าน 121 ครั้ง121021 มิ.ย. 2562
  ออกขุดลอกทางระบายน้ำ 1 รูป อ่าน 111 ครั้ง111021 มิ.ย. 2562
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4279 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1167 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 1124 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 1084 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 1071 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 967 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 903 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 889 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 850 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปน... 2 รูป อ่าน 824 ครั้ง25 เม.ย. 2559