"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
ข้อมูลส่วนตัว: SanaLuz85
เลขที่ ICQ: 94840640
หลักแหล่ง: Lublin
อาชีพ: biegły rewident
ความสนใจพิเศษ: sport, szachy, resocjalizacja, origami

ลายเซ็น:
Obecnie kurtyny powietrzne Alfa-Therm używane są w wielu przypadkach, sprawują się pierwszorzędnie w rozmaitego  rodzaju obiektach.


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย SanaLuz85:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย SanaLuz85: